برگزاری جلسه اول کميسيون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نصر تهران

جلسه اول کميسيون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نصر تهران با هدف بررسی جایگاه کمیسیون ها و اهداف کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات با حضور جناب آقای مهندس آذرکار و دیگر اعضا تشکیل شد.
آذر کار سابقه ای از فعالیت های دوره های اول و دوم کمیسیون و دستاوردهای آن بیان کرد و در ادامه به تشریح فعالیت های انجام شده در خصوص ارتباط سازمان کمیسیون استاندارد با نهادهای استانداردگذار (داخلی و بین المللی) در دوره های قبلی پرداخت.
یکی از فعالیت های انجام شده کمیسیون در حوزه تدوین مقررات، تهیه یک پیشنهاد به منظور توسعه سامانه قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات بوده که توسط آقای آذر کار تشریح شد.
در ادامه اهداف و محدوده فعالیت‌های کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات مصوب هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای استان تهران شامل استانداردها، قوانین و مقررات و همچنین آيين‌نامه فعاليت كميسيون هاي نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران شامل نحوه تشکیل کمیسیون،اعضای کمیسیون،نحوه اداره کمیسیون و ... بررسی گردید.
لازم به ذکر است جلسات کميسون به صورت منظم هر دو هفته يکبار روزهای سه شنبه از ساعت 17 الی 19 در محل دبیرخانه سازمان نصر تهران برگزار خواهد شد.