کمیته فنی فناوری اطلاعات

نخستین کمیسیون تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد در سال 1393 برگزار شد

 

 

 

نخستین کمیسیون تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد ، شنبه 27 اردیبهشت با حضور اعضاء در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد. به گزارش دفتر آموزش و ترویج استاندارد، در این کمیسیون پرونده 21 نفر از متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی استاندارد حقیقی که مشمول تبصره های 1 و 2 ماده 2 آیین نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است در این نشست با صدور پروانه برای تمامی متقاضیان مطابق با ضوابط آئین نامه مربوطه توسط اعضاء کمیسیون موافقت به عمل آمد. براساس این گزارش ، از بین پرونده های متقاضیان ، 15 پرونده مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاهها با رتبه استادی و 6 درخواست دیگر مربوط به متقاضیان تمدید پروانه کارشناسی بود .