کمیته فنی فناوری اطلاعات

هیات ريیسه کميته فنی فناوری اطلاعات

آقاي محمدرضا میراسکندری
رئيس کميته فنی فناوری اطلاعات
نماينده محترم سازمان فناوری اطلاعات
پست الکترونيک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
آقاي سيد مرتضی مهدوی
نائب رئيس کميته فنی فناوری اطلاعات
نماينده محترم سنديکای افتا
پست الکترونيک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
خانم مهندس آزاده داننده
دبیر کمیته فنی فناوری اطلاعات
نماينده محترم سازمان نصر تهران
پست الکترونيک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید