کمیته فنی فناوری اطلاعات

هیات ريیسه کميته فنی فناوری اطلاعات

هیات‌رییسه دور سوم (1398-1395)
محمدباقر اثنی‏عشری (ناصر سعادت)
رئيس کميته فنی فناوری اطلاعات
سازمان نظام صنفی رایانه‏ای کشور
پست الکترونيک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید -- این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید)/div>
آزاده داننده
نائب رئيس کميته فنی فناوری اطلاعات
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
پست الکترونيک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
علی آذرکار
دبیر کمیته فنی فناوری اطلاعات
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
پست الکترونيک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 
 
 هیات‌رییسه دور دوم (1395-1392)
آقاي محمدرضا میراسکندری
رئيس کميته فنی فناوری اطلاعات
نماينده محترم سازمان فناوری اطلاعات
پست الکترونيک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
آقاي سيد مرتضی مهدوی
نائب رئيس کميته فنی فناوری اطلاعات
نماينده محترم سنديکای افتا
پست الکترونيک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
خانم مهندس آزاده داننده
دبیر کمیته فنی فناوری اطلاعات
نماينده محترم سازمان نصر تهران
پست الکترونيک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 
 
 
هیات‌رییسه دور اول (1391-1388)
پرویز رحمتی
رئيس کميته فنی فناوری اطلاعات
سازمان نظام صنفی رایانه‏ای کشور
پست الکترونيک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
ساسان شیردل
نائب رئيس کميته فنی فناوری اطلاعات
سازمان نظام صنفی رایانه‏ای استان تهران
پست الکترونيک :این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
منیژه سلطان‏الکتابی
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان
نماينده محترم سازمان نصر تهران
پست الکترونيک : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید