کمیته فنی فناوری اطلاعات

اطلاعات تماس دبیرخانه SC7

تهران، خیابان سهرودی شمالی، شهید صابونچی، خیابان عربعلی، کوچه 9، شماره 13
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
دبیر کمیته:
علیرضا زارعی دولت آبادی
SC7@inso-ittc.ir
4253 384 938 98+

مهندسی نرم‌افزار و سامانه‌ها

 کمیته فرعی 7 (با عنوان «مهندسی سامانه‏ها و نرم‏افزار»)، ماموریت تدوین استانداردهای مورد نیاز بازار و متخصصین را در حوزه  مهندسی نرم‏افزار و سامانه‏ها بر عهده دارد. این استانداردها در برگیرنده فرآیندها، ابزارهای پشتیبانی و فناور‏های پشتیبان برای مهندسی محصولات نرم‏افزاری و سامانه‏ ها است. مهندسی سامانه‏ها، که ریشه آن به مهندسی صنایع بر می‏گردد، به عنوان یک رویکرد چندرسته‏ای که کل فعالیت‏های لازم را برای تبدیل مجموعه‏ای از نیازهای مشتری به یک راه‏حل کامل و نیز نگهداری از آن طی یک چرخه حیات را شامل شده، تعریف شده است. بنابراین کمیته فرعی 7 به عنوان کمیته‏ای توصیف شده که هدف آن تولید استانداردهایی عام در حوزه مهندسی سامانه‏ها و نرم‏افزار، مستقل از فناوری و دامنه کاربرد آن، است. این استانداردها اصولا مبتنی بر مدل‏های فرآیندی و تجارب برتر است.

 

سال تاسیس: 1987

 سال تاسیس (کمیته فنی فناوری اطلاعات): 1393

 صفحه اصلی کمیته فرعی در وبگاه ایزو: https://www.iso.org/committee/45086.html

 سطح مشارکت کمیته فنی فناوری اطلاعات: P

 دبیرخانه: سازمان نظام صنفی رایانه‏ای استان تهران (tehran.irannsr.org)

 

در اجرای ماده 11 نظامنامه کميته ملی استانداردهای ايزو و با توجه به ماده 7 آيين نامه اجرايي آن به منظور تبيين نحوه تشکيل و فعاليت کميته های فنی متناظر با کميته های فنی سازمان جهانی ايزو، در بهمن ماه سال 1387 با مشارکت دفتر تحقيقات و برنامه ريزی فناوری اطلاعات نهاد رياست جمهوری به عنوان نهاد نظارتی، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به عنوان نهاد سياستگذاری کلان در سطح کشور و سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور به عنوان بازوی اجرايي و دبيرخانه متمرکز کشوری ستاد هماهنگی توسعه و تکميل ساختار کميته فنی فناوری اطلاعات ( کميته ملی متناظر با ISO/IEC JTC1) با فعاليت خود را آغاز نمود.
ماموريت اين ستاد ايجاد ساختار کميته متناظر JTC1 و تکميل آن بر اساس آيين نامه و نظامنامه مدون با اعمال اصلاحات لازم در ساختار موجود تعريف شده بود. سازمان نظام صنفی رايانه¬ای کشور نيز به لحاظ پوشش طيف وسيع ذينفعان موضوع استاندارد در حوزه فناوری اطلاعات، به عنوان بازوی اجرايي ستاد مذکور انتخاب گرديد. ستاد هماهنگی توسعه و تکميل ساختار کميته فنی فناوری اطلاعات پس از حدود 10 ماه فعاليت و برگزاری بيش از 22 نشست تخصصی و بالغ بر 500 نفر ساعت فعاليت کارشناسی مقدمات تشکيل کميته فنی فناوری به عنوان يکی از 61 کميته فنی متناظر سازمان جهانی ايزو که در سازمان ملی استاندارد ايران شکل گرفته اند، فعاليت خود را با برگزاری انتخابات به صورت الکترونيکی از سال 1388 آغاز نمود. تجربه ثبت الکترونيکی درخواست های متقاضيان عضويت در کميته فنی فناوری اطلاعات و همچنين امکان مشارکت در انتخابات پذيرش مسئوليت در ساختار اجرايي اين کميته به صورت الکترونيکی، ضمن اينکه به عنوان يک تجربه موفق در سازمان ملی استاندارد مورد توجه قرار گرفته است، فرصتی را نيز فراهم نموده تا علاقمندان از استان های مختلف کشور در اين کميته مشارکت نمايند. بر اين اساس هم اکنون مشارکت علاقمندان در کميته فنی فناوری اطلاعات از 25 استان کشور می¬باشد. با گذشت 4 سال از شروع فعاليت اين کميته و با برگزاری دومين دوره انتخاب هيات رئيسه در سال 1392 دور جديد فعاليت های کميته فنی فناوری اطلاعات شکل گرفته و در راستای ماموريت اصلی خود يعنی مشارکت در تدوين استانداردهای بين المللی با تکيه بر ظرفيت و توان کارشناسی نيروی انسانی فعال حوزه فناوری اطلاعات کشور نسبت به تدوين اهداف و ارائه برنامه عملياتی و پيشبرد آن اهتمام نموده است.
گزارش فعالیت‌های کمیته فرعی 7
فهرست اسناد

fghbv

سبحان مقیسه
پست الکترونيک : sobhan.moghiseh@gmail.com
usersc7 usersc7
پست الکترونيک : usersc7@sc.com
علی آذرکار
پست الکترونيک : سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
Working Group Name Working Group Subject
AG 1 Life Cycle Processes Harmonization Advisory Group (LCPHAG)
JWG 28 Joint ISO/IEC JTC 1/SC 7 - ISO/TC 159/SC 4 WG: Common Industry Formats for Usability Reports
STTF Spanish translation task force
SWG 1 JTC1/SC7 Business Planning Group (BPG)
SWG 5 Standards management group
SWG 22 Vocabulary validation
WG 2 System software documentation
WG 4 Tools and environment
WG 6 Software Product and System Quality
WG 7 Life cycle management
WG 10 Process assessment
WG 19 Techniques for Specifying IT Systems
WG 20 Software and systems bodies of knowledge and professionalization
WG 21 Information technology asset management
WG 24 SLC Profile and guidelines for VSE
WG 26 Software testing
WG 42 Architecture