کمیته فنی فناوری اطلاعات

اطلاعات تماس دبیرخانه SC7

تهران، خیابان سهرودی شمالی، شهید صابونچی، خیابان عربعلی، کوچه 9، شماره 13
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
دبیر کمیته:
علیرضا زارعی دولت آبادی
SC7@inso-ittc.ir
4253 384 938 98+

مهندسی نرم‌افزار و سامانه‌ها

در اجرای ماده 11 نظامنامه کميته ملی استانداردهای ايزو و با توجه به ماده 7 آيين نامه اجرايي آن به منظور تبيين نحوه تشکيل و فعاليت کميته های فنی متناظر با کميته های فنی سازمان جهانی ايزو، در بهمن ماه سال 1387 با مشارکت دفتر تحقيقات و برنامه ريزی فناوری اطلاعات نهاد رياست جمهوری به عنوان نهاد نظارتی، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به عنوان نهاد سياستگذاری کلان در سطح کشور و سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور به عنوان بازوی اجرايي و دبيرخانه متمرکز کشوری ستاد هماهنگی توسعه و تکميل ساختار کميته فنی فناوری اطلاعات ( کميته ملی متناظر با ISO/IEC JTC1) با فعاليت خود را آغاز نمود.
ماموريت اين ستاد ايجاد ساختار کميته متناظر JTC1 و تکميل آن بر اساس آيين نامه و نظامنامه مدون با اعمال اصلاحات لازم در ساختار موجود تعريف شده بود. سازمان نظام صنفی رايانه¬ای کشور نيز به لحاظ پوشش طيف وسيع ذينفعان موضوع استاندارد در حوزه فناوری اطلاعات، به عنوان بازوی اجرايي ستاد مذکور انتخاب گرديد. ستاد هماهنگی توسعه و تکميل ساختار کميته فنی فناوری اطلاعات پس از حدود 10 ماه فعاليت و برگزاری بيش از 22 نشست تخصصی و بالغ بر 500 نفر ساعت فعاليت کارشناسی مقدمات تشکيل کميته فنی فناوری به عنوان يکی از 61 کميته فنی متناظر سازمان جهانی ايزو که در سازمان ملی استاندارد ايران شکل گرفته اند، فعاليت خود را با برگزاری انتخابات به صورت الکترونيکی از سال 1388 آغاز نمود. تجربه ثبت الکترونيکی درخواست های متقاضيان عضويت در کميته فنی فناوری اطلاعات و همچنين امکان مشارکت در انتخابات پذيرش مسئوليت در ساختار اجرايي اين کميته به صورت الکترونيکی، ضمن اينکه به عنوان يک تجربه موفق در سازمان ملی استاندارد مورد توجه قرار گرفته است، فرصتی را نيز فراهم نموده تا علاقمندان از استان های مختلف کشور در اين کميته مشارکت نمايند. بر اين اساس هم اکنون مشارکت علاقمندان در کميته فنی فناوری اطلاعات از 25 استان کشور می¬باشد. با گذشت 4 سال از شروع فعاليت اين کميته و با برگزاری دومين دوره انتخاب هيات رئيسه در سال 1392 دور جديد فعاليت های کميته فنی فناوری اطلاعات شکل گرفته و در راستای ماموريت اصلی خود يعنی مشارکت در تدوين استانداردهای بين المللی با تکيه بر ظرفيت و توان کارشناسی نيروی انسانی فعال حوزه فناوری اطلاعات کشور نسبت به تدوين اهداف و ارائه برنامه عملياتی و پيشبرد آن اهتمام نموده است.
گزارش فعالیت‌های کمیته فرعی 7
خانم مهندس آزاده داننده
رئيس کميته فرعی SC7
پست الکترونيک : Danandeh@baharanit.ir
آقاي سید علی آذر کار
نائب رئيس کميته فرعی SC7
پست الکترونيک :ali.azarkar@pdpsoft.com
آقاي علیرضا زارعی دولت آبادی
دبیر کميته فرعی SC7
پست الکترونيک :alireza.zareidowlatabadi@gmail.com
Working Group NameWorking Group Subject
SWG 1 Business Planning Group
WG 2 System software documentation
WG 4 Tools and environment
SWG 5 Standards management group
WG 7 Life cycle management
WG 10 Process assessment
WG 20 Software and systems bodies of knowledge and professionalization
WG 21 Information technology asset management
WG 26 Software testing
WG 42 Architecture

<!doctype html>Untitled Document

TYPE Document Title Subject Due Date
CD  ISO/IEC CD 26513 - N6617 - ISO 26513 CD  Systems and software engineering — Requirements for testers and reviewers of user documentation 9/11/2015
FDIS  ISO/IEC FDIS 29155-3  Systems and software engineering — Information technology project performance benchmarking framework — Part 3: Guidance for reporting 9/29/2015
DIS  ISO/IEC DIS 25022.2   Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Measurement of quality in use  10/3/2015
NP  N6639 ISO 24748-1 PDTS  Systems and software engineering — Life cycle management — Part 1: Guide for life cycle management 10/4/2015
DIS  ISO/IEC DIS 25023.2  Systems and software engineering -- Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Measurement of system and software product quality 10/6/2015
CD  ISO/IEC PDTR 29110-5-1-3 - N6641_ISO_29110-5-1-3_PDTR  Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very SmalEntities (VSE) — Part 5-1-3: Software engineering - Management and engineering guide: Generic profile group - Intermediate profile  10/7/2015
CD  ISO/IEC/IEEE PDTS 24748-6 - N6625_ISO-24748-6_PDTS   Systems and software engineering -- Life cycle management -- Part 6: Guide to system integration engineering 10/8/2015
FDIS  ISO/IEC FDIS 26550 (Ed 2)   Software and systems engineering -- Reference model for product line engineering and management 10/17/2015
FDIS  ISO/IEC FDIS 26555 (Ed 2)   Software and systems engineering -- Tools and methods for product line technical management 10/17/2015
FDIS  ISO/IEC FDIS 15026-3 (Ed 2)   Systems and software engineering -- Systems and software assurance -- Part 3: System integrity levels 10/18/2015
NP  N6642_ISO_24773_Part_1   Software engineering -- Certification of software engineering professionals -- Comparison framework 11/7/2015
DIS  ISO/IEC DIS 26557  Software and systems engineering – Methods and tools for variability mechanisms in software and systems product line 11/10/2015
NP  N6649 - NP/CD 26558  Software and systems engineering – methods and tools for variability modeling in software and systems product line 11/14/2015
NP  N6651_ISO_26559_combined_NWIP_CD  Software and systems engineering – methods and tools for variability traceability in software and systems product line   11/14/2015