کمیته فنی فناوری اطلاعات

مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی حوزه ICT

  کمیته فنی فناوری اطلاعات( ISIRI/ITTC) از میان فعالان و علاقمندان حوزه تدوین استانداردهای ICT عضو می پذیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نصر تهران، کمیته فنی فناوری اطلاعات یکی از کمیته‌‌های فنی زیرمجموعه کمیته ملی استانداردهای ایزو است که ساختار آن متناظر با کمیته فنی مشترک فناوری اطلاعات (1JTC) سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و سازمان بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) است. فعالیت اصلی این کمیته، مشارکت درتدوین استانداردهای بین المللی حوزه فناوری اطلاعات است.

نائب رئیس کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نصر تهران با اشاره به فراخوان جذب عضو در این کمیته گفت:کمیسیون استاندارد پیشنهاد فعالسازی مجدد این کمیته را در دی ماه سال 91 تهیه و به سازمان ملی استاندارد ایران ارایه کرد. پس از طی مراحل مختلف و تایید دبیرخانه کمیته ملی استانداردهای ایزو، هیاترییسه جدید از طریق انتخابات در اواخر مهر ماه 1392 شکل گرفت. علی آذرکار با اشاره به ضرورت فعالیت کمیته فنی فناوری اطلاعات افزود: فعالان استاندارد می توانند با مشارکت در این کمیته و ارتباط با متخصصان جهانی استاندارد، با مسائل روز فناوری اطلاعات آشنا شوند. آذرکار با تاکید براینکه این کمیته، پلی ارتباطی میان متخصصین داخلی و خارجی در حوزه تدوین استانداردهای حوزه ICT است، ادامه داد:از طریق مشارکت درISIRI/ITTC، نهاد ملی استانداردی ایران درحوزه تدوین و اشاعه استانداردهای فاوا نیز فعال تر خواهد شد. او درتوضیح فعالیت هیات رئیسه کمیته فنی فناوری اطلاعات طی سال اخیر گفت: هیات رییسه جدید فعالیت های خود را بر اساس تجارب دوره قبل، برای تجدید ساختار و فعالسازی تدریجی مجدد کمیته های فرعی، از طریق برگزاری جلساتی مستمر آغاز کرد. تا کنون هیات رییسه 14 جلسه را برگزار کرده است. نائب رئیس کمیسیون استاندارد سازمان نصر تهران با اشاره به دستاوردهای کمیته طی سال اخیر ادامه داد: ایجاد وبگاه کمیته (inso-ittc.ir)، تهیه نسخه اولیه آیین نامه اجرایی فعالیتهای کمیته فنی فناوری اطلاعات، ایجاد ساختار کمیته فرعی 7 (مهندسی سامانه های نرم افزار) و ایجاد ساختار کمیته فرعی 27 (فنون امنیت فناوری اطلاعات) از جمله دستاوردهای این کمیته است. به گفته آذرکار، طبق برنامه ریزی های انجام شده، قرار است طی سال اول، حداکثر 2 کمیته فرعی، و طی 2 سال بعدی حداکثر 5 کمیته فرعی به طور کامل فعال شده و به نحو اثربخشی در فرآیند تدوین استانداردهای بین المللی حوزه فناوری اطلاعات فعالیت کنند. فعال شدن کمیته های بیشتر، نیازمند وجود مشارکت فعال متخصصین داخلی است. با توجه به توان تخصصی قابل توجه متخصصین کشور در حوزه فناوری اطلاعات، حضور فعال ایران در فرآیند تدوین استانداردهای بین المللی میتواند به ارتقای وجهه ملی کمک شایانی کند. علاقمندان برای مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیتهای «کمیته فنی فناوری اطلاعات» و همچنین ثبتنام، به وبگاه کمیته (inso-ittc.ir)مراجعه کرده و یا سوابق کاری خود را به آدرس این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال کنند.