کمیته های فرعی

به منظور سامان‌دهي مشاركت كارشناسان و متخصان صاحب‌نظر در فعاليت‌هاي سازمان ISO ، هيئت فني بر اساس پيشنهاد توجيهي هماهنگ‌ كنندگان گروه‌هاي همگن كميته‌هاي فني و با توجه به اولويت‌ها، تشكيل كميته‌هاي فني و برحسب مورد كميته‌هاي فرعي و گروه‌هاي كاري متناظر با كميته‌ها و گروه‌هاي كاري سازمان ISO را تصويب مي‌كند. 
 
کمیته فرعی 7 (با عنوان «مهندسی سامانه ‏ها و نرم‏افزار»)، ماموریت تدوین استانداردهای مورد نیاز بازار و متخصصین را در حوزه مهندسی نرم‏افزار و سامانه‏ ها بر عهده دارد.
کمیته فرعی 27 (با عنوان «فنون امنیت فناوری اطلاعات»)، توسعه استانداردهایی را برای حفاظت از اطلاعات و زیرساخت‏ های فناوری اطلاعات و ارتباطات دنبال می‏کند.
کمیته فرعی 29 (با عنوان «کدینگ اطلاعات صوتی، تصویری، چندرسانه‌ای و ابررسانه‌ای»)، استانداردسازی نمایش کد شده صدا، تصویر و اطلاعات چند رسانه‏ای و ابررسانه ‏ای را به همراه مجموع ه‏ای از کارکردها برای فشرده‏ سازی و کنترل این گونه اطلاعات، برعهده دارد.
کمیته فرعی 39 (با عنوان «پایداری برای فناوری اطلاعات و از طریق آن») استانداردسازی موضوعات مشترک در حوزه‏های کارایی منابع و فناوری اطلاعات را بر عهده داشته که از توسعه، کاربرد، اجرا و مدیریت فناوری اطلاعات به شکلی اقتصادی و سازگار با محیط‏زیست، پشتیبانی و حمایت می‏کند. این کمیته فرعی حسب ماهیت خود، با بسیاری از کمیته‏ های فنی و فرعی ایزو ارتباط و تعامل مستمر و منظم دارد.
کمیته فرعی 40 (با عنوان «مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حکمرانی فناوری اطلاعات») استانداردها، ابزارها، چارچوب‏ها و تجارب برتر و سایر مستندات مربوط به مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حکمرانی فناوری اطلاعات را توسعه می‏دهد.
کمیته فرعی 41 (با عنوان«اینترنت اشیاء و فناوری‏ های وابسته») به ... استانداردها در حوزه اینترنت اشیاء، شبکه‏های حسگر و فناوری‏ های پوشیدنی می‏پردازد.