کمیته فنی فناوری اطلاعات

انتخاب کمیته فنی فناوری اطلاعات (ISIRI-ITTC) به عنوان کمیته فنی برتر متناظر

در اجرای ماده 11 نظام‌نامه کميته ملی استانداردهای ايزو و با توجه به ماده 7 آيين‌نامه اجرايي آن، و به منظور تبيين نحوه تشکيل و فعاليت کميته­های فنی متناظر با کميته­های فنی سازمان جهانی ايزو، در بهمن ماه سال 1387 با مشارکت «دفتر تحقيقات و برنامه‌ريزی فناوری اطلاعات نهاد رياست جمهوری» به عنوان نهاد نظارتی، «سازمان ملی استاندارد ایران» به عنوان نهاد سياست‌گذاری کلان در سطح کشور، و «سازمان نظام صنفی رايانه­ای کشور» به عنوان بازوی اجرايي و دبيرخانه متمرکز کشوری، ستاد هماهنگی توسعه و تکميل ساختار «کميته فنی فناوری اطلاعات»فعاليت خود را آغاز کرد. تشکیل ساختار اولیه پس از برگزاری یک انتخابات سراسری در آبان ماه سال 1388 و سپس ترمیم آن در سال 1389، شکل گرفت.

در ساختار اولیه مجموعاً 710 عضو در 17 کميته فرعی متناظر (مطابق ساختار JTC1) سازماندهی شدند. به دلایل مختلف اجرایی و عملیاتی، این ساختار تا سال 1391 عملاً هیچ فعالیتی در خصوص مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی نداشت.

امّا با پیگیری‌هایی که از اواخر سال 1391 توسط کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران انجام شد، این کمیته مجدداً فعال‌سازی و هیات‌رئیسه جدید آن اواخر مهر ماه 1392 از طریق برگزاری انتخابات شد. در این انتخابات، آقای میراسکندری به نمایندگی از سازمان فناوری اطلاعات (به عنوان رئیس)، آقای مهدوی به نمایندگی از سندیکای افتا (به عنوان نایب‌رئیس) و خانم آزاده داننده به نمایندگی از سازمان نظام رایانه‌ای استان تهران (به عنوان دبیر) برگزیده شدند. تمامی فعالیت‌های اجرایی کمیته توسط دبیر پیگیری شده و می‌شود.

ضرورت ایجاد این کمیته متناظر را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

  • آشنایی متخصصین داخلی با مسایل روز فناوری اطلاعات از طریق تعامل با سایر متخصصین در سطح جهان
  • ایجاد پلی ارتباطی بین متخصصین داخلی و خارجی در حوزه تدوین استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات
  • تعیین یک پل ارتباطی بین عرضه و تقاضا در سطح ملی و بین‌المللی
  • فعال سازی نهاد ملی استانداردی ایران («سازمان ملی استاندارد ایران») در حوزه تدوین و اشاعه استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات (چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی) 
  • نقش زیربنایی فناوری اطلاعات در توسعه سایر علوم و فناوری‌ها و همچنین کشور (بر اساس برنامه‌های توسعه 5 ساله)

 

کمیته فنی فناوری اطلاعات (ISIRI-ITTC)، کمیته متناظر ISO/IEC JTC1 در ایران که در سال 1388 راه‌اندازی و در سال 1392 مجدداً فعال شد، به عنوان یکی از کمیته‌های فنی برتر متناظر توسط سازمان ملی استاندارد برگزیده، و در روز جهانی استاندارد که 26 مهر ماه برگزار شد، از آن تقدیر شد. این تقدیر به دلیل فعالیت‌هایی است که این کمیته طی سه سال اخیر در خصوص مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی انجام داده است.

عملکرد کمیته‌های متناظر هر ساله توسط سازمان ملی استاندارد ارزیابی شده و از کمیته‌های برتر در روز جهانی استاندارد تقدیر می‌شود. این ارزیابی بر اساس معیارهای متعددی است که از آن جمله است:

  • تعداد  مدارک بررسی شده
  • تعداد نظرات (کامنت‌های) ارسال شده
  • تعداد افراد مشارکت‌کننده در فرآیند بررسی و اعلام نظر
  • پذیرش مسئولیت دبیرخانه‌ای کمیته فنی یا فرعی