صورتجلسه مورخ 1392/09/06

موضوعات مطرح شده :
 1. در خصوص وضعیت ارتباط با نهاد ریاست جمهوری برای اخذ حمایت مالی، آقای آذرکار اعلام کردند که مذاکرات اولیه توسط خانم داننده انجام شده و موضوع در حال پیگیری است.
 2. آقای آذرکار درخواست مطرح شده از سوی خانم قاسمی (سازمان ملی استاندارد) را ارایه کردند.
 3. آقای میراسکندری، گزارش آماری استانداردهای تهیه شده توسط کمیته های فرعی را ارایه کردند. اطلاعات توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت. کمیته های فرعی 7 (7 SC) و 27 (SC 27) با اولویت 1، و کمیته های فرعی 17، 32، و 22 با اولویت 2 برای فعال سازی مورد تصویب قرار گرفت.
 4. گزارش هزینه ها برای فعال سازی 4 کمیته فرعی (به طور کامل) توسط آقای آذرکار ارایه شد.
 5. ساختار محتوایی پیشنهادی برای سایت توسط آقای آذرکار ارایه، و مورد تصویب قرار گرفت.
 6. نسخه اولیه وبگاه کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد.
 7. طبق پیشنهاد آقای مهدوی ،امکان 2 زبانه بودن وبگاه، آماده سازی نسخه موبایل و استفاده از سرویس SMS به صورت بالقوه در نظر گرفته شود.
 8. طبق پیشنهاد آقای مهدوی، صفحه فیسبوک کمیته ایجاد و ارتباط آن در وبگاه دیده شود.

صورتجلسه مورخ 1392/08/25

موضوعات مطرح شده :
 1. پیشنهاد فعال سازی کمیته های فرعی 7 و 27 برای شروع کار مطرح شد.
 2. آقای مهدوی کمیته های فرعی 22 و 32 را به عنوان اولویت دوم پیشنهاد کردند.
 3. گزارش برآورد بودجه راه اندازی کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد.
 4. نسخه اولیه وبگاه تهیه شده برای اعضای هیات رئیسه توسط آقای آذرکار ارایه شد.
 5. اعضا در این خصوص مواردی را برای اعمال در وبگاه اعلام کردند.
 6. ساختار محتوایی وبگاه توسط آقای آذرکار ارایه شد و اعضا در این خصوص پیشنهادهایی را برای بهبود اعلام کردند.

صورتجلسه مورخ 1392/08/18

موضوعات مطرح شده :
 1. گزارش تهیه شده توسط آقای آذر کار ارائه شد. مقرر شد موارد زیر در آن لحاظ شود:
  • تاکید بر اهمیت JTC1
  • نیاز به حضور پر رنگ متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی (و ملی)
  • اتکای صنایع مهم به فناوری اطلاعات (و این که حضور در JTC1 میتواند کمک شایانی به ارتقای سطح علمی کشور کند.)
  • اشاره به سند افتا در تدوین استانداردها و اسناد بالا دستی
 2. اولویت بندی سازمان ها برای تامین هزینه ها به شرح ذیل اصلاح شد:
  • سازمان ملی استاندارد ایران
  • سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • نهاد ریاست جمهوری
  • شورای عالی فضای مجازی
  • بانک ها و بیمه ها
  • اپراتورها
 3. مسیر راه آینده و برنامه های 1 ساله و 3 ساله اصلاح شود.
 4. گزارش منابع مالی مورد نیاز برای شروع و استمرار فعالیت های کمیته که توسط آقای آذرکار تهیه شده بود، ارایه شد. فهرست کلی فعالیت های راه اندازی کمیته توسط خانم داننده ارایه شد.
 5. گزارشی از برگزاری جلسه با نمایندگان فناوری اطلاعات در خصوص ایجاد بستر تعاملی اعضا، توسط آقای آذرکار و خانم ایزدپناه ارایه شد.

صورتجلسه مورخ 1392/08/11

موضوعات مطرح شده :
 1. تعیین برنامه های کوتاه مدت 1 ساله و برنامه های بلند مدت 3 ساله
 2. تلاش برای تغییر وضعیت جایگاه ایران در کمیته های متناظر JTC1 از وضعیت O به P در بلند مدت
 3. گردآوری اطلاعات اوليه از مستندات گذشته و افراد علاقه مند به منظور همکاری در گروه های کاری
 4. تعیین شاخص هایی برای پایش عملکرد کمیته و گروه های کاری
 5. برگزاری جلسات منظم به صورت هفتگی
 6. اولویت بندی تشکیل کمیته های فرعی و گروه های کاری و انتخاب تعداد محدودی از کمیته های فرعی پر مخاطب به منظور فعال سازی در ابتدای فعالیت مجدد (کوتاه مدت)
 7. تشکیل زیرساخت های مجازی به منظور تعامل بیشتر کمیته های فرعی و کار گروه ها