کمیته فنی فناوری اطلاعات

فراخوان دعوت به همکاری و مشارکت

فراخوان دعوت به همکاری و مشارکت

کمیته فنی فناوری اطلاعات (کمیته متناظر JTC1 در ایران) فعالیت‌های خود را به منظور جلب مشارکت و همکاری متخصصین داخلی در فرآیند تدوین استانداردهای بین‌المللی حوزه فناوری اطلاعات آغاز کرده است. این فعالیت‌، هم‌اکنون در کمیته‌های فرعی متناظر 27 («فنون امنیت فناوری اطلاعات») و 7 («مهندسی سامانه‌های و نرم‌افزار») شروع شده و برای سایر کمیته‌های فرعی نیز در حال بررسی و پیگیری است.

لذا از متخصصین علاقه‌مند دعوت می‌شود به‌منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت‌های «کمیته فنی فناوری اطلاعات»، و هم‌چنین ثبت‌نام و تکمیل سوابق برای مشارکت «داوطلبانه» در کمیته‌های مذکور، به سایت کمیته مراجعه کنند.

دبیرخانه کمیته فنی فناوری اطلاعات

فعال‌سازی مجدد «کمیته فنی فناوری اطلاعات»

در اجرای ماده 11 نظام نامه کميته ملی استانداردهای ايزو و با توجه به ماده 7 آيين نامه اجرايي آن، و به منظور تبيين نحوه تشکيل و فعاليت کميته های فنی متناظر با کميته­های فنی سازمان جهانی ايزو، در بهمن ماه سال 1387 با مشارکت «دفتر تحقيقات و برنامه ريزی فناوری اطلاعات نهاد رياست جمهوری» به عنوان نهاد نظارتی، «سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران (ISIRI)» (در حال حاضر: «سازمان ملی استاندارد ایران (INSO)») به عنوان نهاد سياست گذاری کلان در سطح کشور، و «سازمان نظام صنفی رايانه­ای کشور» به عنوان بازوی اجرايي و دبيرخانه متمرکز کشوری، ستاد هماهنگی توسعه و تکميل ساختار «کميته فنی فناوری اطلاعات»(«کميته ملی متناظر با ISO/IEC JTC1») تحت عنوان «ISIRI-ITTC» فعاليت خود را آغاز کرد. تشکیل ساختار اولیه پس از برگزاری یک انتخابات سراسری در آبان ماه سال 1388 و سپس ترمیم آن در سال 1389، شکل گرفت. در این ساختار مجموعاً 710 عضو در 17 کميته فرعی متناظر (مطابق ساختار JTC1) سازماندهی شدند. به دلایل مختلف اجرایی و عملیاتی، این ساختار تا سال 1391 عملاً هیچ فعالیتی را در خصوص مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی نداشت.

ضرورت ایجاد کمیته را می توان به شرح زیر برشمرد:

  • آشنایی متخصصین داخلی با مسایل روز فناوری اطلاعات از طریق تعامل با سایر متخصصین در سطح جهان
  • ایجاد پلی ارتباطی بین متخصصین داخلی و خارجی در حوزه تدوین استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات
  • تعیین یک پل ارتباطی بین عرضه و تقاضا در سطح ملی و بین المللی
  • فعال سازی نهاد ملی استانداردی ایران («سازمان ملی استاندارد ایران») در حوزه تدوین و اشاعه استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات (چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی) 
  • نقش زیربنایی فناوری اطلاعات در توسعه سایر علوم و فناوری ها و هم چنین کشور (بر اساس برنامه های توسعه 5 ساله)

 

پیشنهاد فعال سازی مجدد کمیته، توسط «کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات» سازمان نظام  صنفی رایانه ای تهران در دی ماه سال 1391 تهیه و به سازمان ملی استاندارد ایران ارایه شد. پس از طی مراحل مختلف و تایید دبیرخانه کمیته ملی استانداردهای ایزو، هیات رییسه جدید از طریق انتخابات در اواخر مهر ماه 1392 شکل گرفت.

پس از آن هیات رییسه جدید فعالیت های خود را (بر اساس تجارب دوره قبل) برای تجدید ساختار و فعال سازی تدریجی مجدد کمیته های فرعی، از طریق برگزاری جلساتی مستمر آغاز کرد. تا کنون هیات رییسه 14 جلسه را برگزار کرده است. از میان دستاوردهای فعالیت های کمیته می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. ایجاد وبگاه کمیته (www.isiri-ittc.ir)
  2. تهیه نسخه اولیه «آیین نامه اجرایی فعالیت های کمیته فنی فناوری اطلاعات»
  3. ایجاد ساختار کمیته فرعی 7 («مهندسی سامانه های و نرم افزار») (دبیرخانه: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران)
  4. ایجاد ساختار کمیته فرعی 27 («فنون امنیت فناوری اطلاعات») (دبیرخانه: «مرکز استاندارد دفاعی ایران»)

طبق برنامه ریزی های انجام شده، قرار است طی سال اول، حداکثر 2 کمیته فرعی، و طی 2 سال بعدی حداکثر 5 کمیته فرعی به طور کامل فعال شده و به نحو اثربخشی در فرآیند تدوین استانداردهای بین المللی حوزه فناوری اطلاعات فعالیت کنند. فعال شدن کمیته های بیشتر، نیازمند وجود مشارکت فعال متخصصین داخلی است. با توجه به توان تخصصی قابل توجه متخصصین کشور در حوزه فناوری اطلاعات، حضور فعال ایران در فرآیند تدوین استانداردهای بین المللی می تواند به ارتقای وجهه ملی کمک شایانی کند.

لذا از متخصصینی که علاقه مند به مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی بوده و سابقه فعالیت  در حوزه های استانداردی را دارند، دعوت می شود به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت های «کمیته فنی فناوری اطلاعات»، و هم چنین ثبت نام و تکمیل سوابق برای مشارکت «داوطلبانه» در کمیته های مذکور، به وبگاه کمیته مراجعه کنند. این افراد هم چنین می توانند سوابق کاری خود را به آدرس این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال کنند.

<پایان>