کمیته فنی فناوری اطلاعات

جلسه 1393/02/09:سازمان‌دهی دبیرخانه‌

موضوعات مطرح شده :
 1. این جلسه برای جمع‌بندی موضوع نحوه سازمان‌دهی دبیرخانه‌ کمیته‌های فرعی برگزار شد.
 2. راهکارهای موجود توسط خانم داننده مطرح و تشریح شد.
 3. درخواست «مرکز استاندارد دفاعی ایران» برای پذیرش دبیرخانه کمیته فرعی 27 مطرح و بررسی شد.
 4. در خصوص تعیین پروتکل ارتباطات دبیرخانه‌ای، بحث و تبادل نظر شد.
 5. دموی فعالیت‌های کمیته و جلب حمایت معنوی سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط، توسط آقای میراسکندری مطرح شد.
 6. نسخه اولیه «آیین‌نامه اجرایی فعالیت‌های کمیته فنی فناوری اطلاعات» که توسط آقای آذرکار تهیه شده بود، ارایه شد.

جلسه 1393/02/06: اولین دوره آموزشی

موضوعات مطرح شده :
 1. جلسه هیات‌رییسه که قرار بود 30/01/1393 برگزار شود، به دلیل عدم انجام هماهنگی‌های لازم، به 06/02/1393 موکول شد.
 2. گزارشی از برگزاری اولین دوره آموزشی در تاریخ 21/12/1392 توسط آقای آذرکار ارایه شد. ایشان اشاره کردند که حدود 15 نفر (عمدتاً از سازمان فناوری اطلاعات، شرکت زعیم، و سازمان نصر تهران) در این سمینار که توسط سرکار خانم قاسمی از سازمان ملی استاندارد ارایه شد، شرکت کردند. در این سمینار سازمان ایزو و فرآیند توسعه و مشارکت در توسعه استانداردها بین‌المللی توسط خانم قاسمی بیان شد.
 3. هم‌چنین گزارشی از وضعیت فراخوان همکاری توسط آقای آذرکار (از اعضای قبلی ساختار) ارایه شد. طبق آخرین آمارها، 39 نفر برای حضور در کمیته فرعی 27 و 32 نفر برای کمیته فرعی 7 اعلام آمادگی کرده‌اند. مقرر شد تا پس از برگزاری دوره اولیه آموزشی و فعال‌سازی کمیته‌های فرعی، فراخوان مجددی ارسال شود.
 4. آقای آذرکار اعلام کردند که متعاقب فعال شدن NMCها، طی جلسه‌ای با خانم قاسمی اقدام به ایجاد «کمیته فنی فناروری اطلاعات» کرده‌اند.
 5. آقای آذرکار اشاره کردند که با توجه به حجم فعالیت‌های کمیته فرعی 17، فعال‌سازی آن نیز در دستور کار قرار گیرد.
 6. خانم داننده اشاره کردند که باید آیین‌نامه اجرایی فعالیت‌های کمیته فنی/فرعی تهیه شده تا نحوه مشارکت و همکاری روشن شود. ایشان هم‌چنین پایش وضعیت همکاری داوطلبین را مهم ارزیابی کردند.
 7. گزارشی از وضعیت توسعه وبگاه کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد. ایشان اعلام کردند که نسخه بازنگری شده بارگذاری شده، و در حال تکمیل محتوایی است.
 8. موضوع نحوه سازمان‌دهی دبیرخانه‌ها، توسط خانم داننده مطرح شد. دو راهکار اصلی (1: ایجاد یک دبیرخانه برای تمامی کمیته‌های فرعی، و 2: ایجاد یک دبیرخانه برای هر کمیته فرعی) توسط ایشان ارایه شد. به دلیل اهمیت موضوع، و تاثیر حجم کاری کمیته‌ها و نیاز به تامین منابع برای فعال نگهداشتن آن‌ها، پس از بحث و تبادل‌نظر، مثرر شد جلسه فوق‌العاده هیات‌رییسه روز سه‌شنبه جاری برای تصمیم‌گیری تشکیل شود.
 9. 9. آقای آذرکار هم‌چنین در باره مذاکرات خود با خانم قاسمی در خصوص خرید نرم‌افزار ISOlutions (که توسط ایزو برای اعضا تهیه شده) اطلاع‌رسانی کردند. از آن‌جا که قیمت این نرم‌افزار حدود 000/40 فرانک سویس است، به‌نظر می‌رسد امکان تهیه آن در شرایط فعلی توسط کمیته مقدور نیست.

جلسه 1392/11/26: نسخه اولیه وبگاه

موضوعات مطرح شده :
 1. جلسه هیات رئیسه که قرار بود 19/11/1392 برگزار شود، به دلیل عدم امکان حضور رییس، به 6/11/1392 موکول شد.
 2. گزارشی از وضعیت توسعه وبگاه کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد. نسخه اولیه وبگاه بار گذاری شده است.نسخه جدید (بر اساس سایت ایزو و سایت JTC1) از حیث معماری اطلاعاتی در حال آماده سازی است.
 3. خانم داننده پیشنهاد کردند سازمان ملی استاندارد خود متولی نصب و راه اندازی وبگاه برای این کمیته و تمامی کمیته های فرعی باشد تا دانش و اطلاعات کسب شده نگهداری شده و در صورت تغییر هیات رئیسه، به افراد بعدی منتقل شود.
 4. خانم قاسمی اعلام کردند که سازمان ایزو نرم افزاری را برای تعامل کمیته های فرعی ایزو با کمیته های فرعی متناظر در سایر کشورها (از جمله کشورهای در حال توسعه)پیاده سازی کرده است. مقرر شد نحوه و شرایط خرید این نرم افزار توسط ایشان بررسی و به هیات رئیسه اعلام شود.
 5. آقای آذرکار گزارشی از نحوه تماس با اعضای منتخب سال 1311 ارایه کردند. فراخوان برای کمیته فرعی 7 ارسال شده و تا به امروز 24 نفر (9 نفر از تهران) اعلام آمادگی کرده اند. برای جلوگیری از بروز مشکلات مربوط به عدم ارسال رایانامه ها، مقرر شد ارسال فراخوان مربوط به کمیته فرعی 27 از طریق Gmail انجام شود. با توجه به عدم ارسال برخی رایانامه ها (برای کمیته فرعی 7)، مقرر شد دبیرخانه با استفاده از ارسال پیامک، اطلاع رسانی مجدد کند.
 6. در خصوص فرآیند سازمان دهی اولیه کمیته های فرعی بحث شد.
 7. در خصوص نحوه ارایه اولین سری از آموزش های لازم بحث و تبادل نظر شد. پیشنهاد شد ابتدا آموزش ها به صورت کارگاهی، در محل سازمان فناوری اطلاعات، و با حضور افراد معرفی شده توسط هیات رئیسه، برگزار شود. آقای میراسکندری اعلام کردند که امکان ارایه آموزش ها به صورت الکترونیکی از سال آینده وجود خواهد داشت.

جلسه 1392/12/17: توسعه وبگاه کمیته

موضوعات مطرح شده :
 1. جلسه هیات رئیسه که قرار بود 19/11/1392 برگزار شود، به دلیل عدم امکان حضور رییس، به 6/11/1392 موکول شد.
 2. گزارشی از وضعیت توسعه وبگاه کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد. نسخه اولیه وبگاه بار گذاری شده است.نسخه جدید (بر اساس سایت ایزو و سایت JTC1) از حیث معماری اطلاعاتی در حال آماده سازی است.
 3. خانم داننده پیشنهاد کردند سازمان ملی استاندارد خود متولی نصب و راه اندازی وبگاه برای این کمیته و تمامی کمیته های فرعی باشد تا دانش و اطلاعات کسب شده نگهداری شده و در صورت تغییر هیات رئیسه، به افراد بعدی منتقل شود.
 4. خانم قاسمی اعلام کردند که سازمان ایزو نرم افزاری را برای تعامل کمیته های فرعی ایزو با کمیته های فرعی متناظر در سایر کشورها (از جمله کشورهای در حال توسعه)پیاده سازی کرده است. مقرر شد نحوه و شرایط خرید این نرم افزار توسط ایشان بررسی و به هیات رئیسه اعلام شود.
 5. آقای آذرکار گزارشی از نحوه تماس با اعضای منتخب سال 1311 ارایه کردند. فراخوان برای کمیته فرعی 7 ارسال شده و تا به امروز 24 نفر (9 نفر از تهران) اعلام آمادگی کرده اند. برای جلوگیری از بروز مشکلات مربوط به عدم ارسال رایانامه ها، مقرر شد ارسال فراخوان مربوط به کمیته فرعی 27 از طریق Gmail انجام شود. با توجه به عدم ارسال برخی رایانامه ها (برای کمیته فرعی 7)، مقرر شد دبیرخانه با استفاده از ارسال پیامک، اطلاع رسانی مجدد کند.
 6. در خصوص فرآیند سازمان دهی اولیه کمیته های فرعی بحث شد.
 7. در خصوص نحوه ارایه اولین سری از آموزش های لازم بحث و تبادل نظر شد. پیشنهاد شد ابتدا آموزش ها به صورت کارگاهی، در محل سازمان فناوری اطلاعات، و با حضور افراد معرفی شده توسط هیات رئیسه، برگزار شود. آقای میراسکندری اعلام کردند که امکان ارایه آموزش ها به صورت الکترونیکی از سال آینده وجود خواهد داشت.

جلسه 1392/11/05: بررسی نام کمیته

موضوعات مطرح شده :
 1. در مورد نام رسمی کمیته (با توجه به نام اعلامی در احکام صادره توسط سازمان ملی استاندارد) بحث و تبادل نظر شد.
 2. گزارشی از وضعیت گردآوری مشخصات افراد داوطلب برای مشارکت در کمیته (در سه گروه: منتخبین انتخابات سال 1388، ثبت نام شدگان روز انتخابات هیات رییسه، و ثبت نام شدگان در نمایشگاه الکامپ 1332) توسط آقای آذرکار ارایه شد.
 3. گزارشی از وضعیت راه اندازی وبگاه کمیته توسط آقای آذرکار ارایه شد.
 4. در خصوص رسمیت یافتن دبیرخانه و شروع به کار آن، مذاکره شد.
 5. پیشنهاد شد سایر اعضا نیز در خصوص تامین محتوای وبگاه مشارکت داشته باشند.
 6. در خصوص فرآیند سازمان دهی اولیه کمیته های فرعی بحث شد.