لغو نشست‏ های برنامه‏ ریزی شده ایزو

به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، دبیر کل ایزو (ISO) طی نام ه‏ای به همه کمیته‏ های فنی و فرعی برگزاری جلسات حضوری را دست کم تا میانه مرداد ماه (پایان ژوئن جاری) لغو کرده است. این سازمان همچنین طی نامه‏ های جداگانه‏ های دستورالعمل مرتبط با نحوه برگزاری جلسات غیرحضوری را تدوین و اعلام کرده است. نکته مهم در این دستورالعمل، مجاز ساختن رای‏ گیری برخط است که پیشتر فقط در به صورت حضوری امکان‏پذیر و معتبر بود. بر همین اساس رییس و دبیر JTC1 هم ضمن اعلام لغو برگزاری جلسات حضوری، بر برگزاری جلسات غیرحضوری در همان زمان‏ های برنامه‏ ریزی شده تاکید کردند.

لازم به ذکر است که IEC هم نامه مشابهی را برای کمیته ‏های فنی خود تهیه و بر برگزاری تمامی جلسات به شکل غیرحضوری تاکید کرده است.

بازدید: 1769
دسته بندی: اخبار jtc1 , iso

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش