مهندسی نرم‌افزار و سامانه‌ها - sc7

کمیته فرعی sc7

محدوده کاری :

کمیته فرعی 7 (با عنوان «مهندسی سامانه‏ها و نرم‏افزار»)، ماموریت تدوین استانداردهای مورد نیاز بازار و متخصصین را در حوزه  مهندسی نرم‏ افزار و سامانه‏ ها بر عهده دارد.
این استانداردها در برگیرنده فرآیندها، ابزارهای پشتیبانی و فناور‏های پشتیبان برای مهندسی محصولات نرم‏ افزاری و سامانه ‏ها است. مهندسی سامانه‏ ها، که ریشه آن به مهندسی صنایع بر می‏گردد، به عنوان یک رویکرد چندرسته‏ ای که کل فعالیت‏ های لازم را برای تبدیل مجموعه‏ ای از نیازهای مشتری به یک راه‏ حل کامل و نیز نگهداری از آن طی یک چرخه حیات را شامل شده، تعریف شده است. بنابراین کمیته فرعی 7 به عنوان کمیته‏ ای توصیف شده که هدف آن تولید استانداردهایی عام در حوزه مهندسی سامانه ‏ها و نرم‏افزار، مستقل از فناوری و دامنه کاربرد آن، است. این استانداردها اصولا مبتنی بر مدل‏های فرآیندی و تجارب برتر است.

دبیر کمیته :

علی آذرکار

مشخصات کمیته :

سال تاسیس: 1987
سال تاسیس (کمیته فنی فناوری اطلاعات): 1393
صفحه اصلی کمیته فرعی در وبگاه ایزو: https://www.iso.org/committee/45086.html
سطح مشارکت کمیته فنی فناوری اطلاعات: P
دبیرخانه:سازمان نظام صنفی رایانه‏ ای استان تهران (tehran.irannsr.org)

اخبار کمیته فرعی :

خواندن 2697 بار

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش