مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حکمرانی فناوری اطلاعات - sc40

کمیته فرعی sc40

محدوده کاری :

کمیته فرعی 40 (با عنوان «مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حکمرانی فناوری اطلاعات») استانداردها، ابزارها، چارچوب‏ها و تجارب برتر و سایر مستندات مربوط به مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حکمرانی فناوری اطلاعات را توسعه می‏دهد. این استانداردها در برگیرنده حوزه‏های فعالیت‏های فناوری اطلاعات (مانند حکمرانی، مدیریت مخاطره، برون‏سپاری، اجرا و نگهداری خدمات) است.

دبیر کمیته :

الهه نجفی

مشخصات کمیته :

سال تاسیس2013
سال تاسیس (کمیته فنی فناوری اطلاعات): 1395
صفحه اصلی کمیته فرعی در وبگاه ایزو: https://www.iso.org/committee/5013818.html
سطح مشارکت کمیته فنی فناوری اطلاعات: P
دبیرخانه: شرکت شرکت فناوان اطلاعات بهاران (http://www.baharanit.ir)

اخبار کمیته فرعی :

خواندن 1440 بار
دسته بندی: SC 40

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش