جلسه 1393/02/09:سازمان‌دهی دبیرخانه‌

موضوعات مطرح شده :
  1. این جلسه برای جمع‌بندی موضوع نحوه سازمان‌دهی دبیرخانه‌ کمیته‌های فرعی برگزار شد.
  2. راهکارهای موجود توسط خانم داننده مطرح و تشریح شد.
  3. درخواست «مرکز استاندارد دفاعی ایران» برای پذیرش دبیرخانه کمیته فرعی 27 مطرح و بررسی شد.
  4. در خصوص تعیین پروتکل ارتباطات دبیرخانه‌ای، بحث و تبادل نظر شد.
  5. دموی فعالیت‌های کمیته و جلب حمایت معنوی سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط، توسط آقای میراسکندری مطرح شد.
  6. نسخه اولیه «آیین‌نامه اجرایی فعالیت‌های کمیته فنی فناوری اطلاعات» که توسط آقای آذرکار تهیه شده بود، ارایه شد.
بازدید: 1048

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش