فرآیند عضویت در کمیته


کمیته ملی متناظر فناوری اطلاعات از تمامی داوطلبان علاقه‌مند برای همکاری دعوت می‌کند. وظیفه اصلی و مهم این افراد مشارکت در فرآیند تدوین استانداردهای جهانی حوزه فناوری اطلاعات است. این همکاری کاملاً داوطلبانه و در عین حال فنی و تخصصی است.

شرایط همکاری با کمیته متناظر فناوری اطلاعات عبارت است از:

  • دارا بودن مدرک کارشناسی در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات
  • دارا بودن 4 سال تجربه مفید کاری در حوزه مورد نظر
  • آشنایی با موضوع استاندارد و فرآیند استانداردسازی
  • متعهد به انجام کار داوطلبانه

 
بازدید: 4369

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش