اعضا و انواع آن‌ها

عضویت در کمیته JTC1 همانند عضویت ایزو، به سه رده تقسیم می‌شود. هر رده از عضویت، سطح دسترسی مشخصی به مستندات و منابع دارد:

 • عضو اصلی (Member Body): سازمان‌هاي ملي استانداردی كشورهاي عضو سازمان ایزو مي‌توانند عضو اين سازمان باشند. به عبارت دیگر، این عضویت مخصوص کشورهایی است که دارای یک سازمان ملی استانداردی هستند. این اعضا، آن‌هایی هستند که در تعیین راهبردهای ایزو و تدوین استانداردها، از طریق مشارکت و رای‌دهی در نشست‌های فنی و سیاست‌گذاری، اثرگذار هستند. این اعضا می‌توانند استانداردهای ایزو را فروخته و یا آن‌ها را به عنوان «استاندارد ملی» بپذیرند.
 • عضو متناظر (Correspondent Member): كشورهايي كه سازمان ملي استانداردی ندارند (یعنی فرآیند توسعه استاندارد در آن‌ها انجام نشده)، مي‌توانند نهادي را به عنوان عضو وابسته معرفي كنند. این اعضا، آن‌هایی هستند که در جریان تعیین راهبردهای ایزو و تدوین استانداردها، از طریق حضور در نشست‌های فنی و سیاست‌گذاری، قرار می‌گیرند. اعضاي وابسته نمي‌توانند در فعاليت‌هاي تدوين استاندارد مشاركت داشته، ولي می‌توانند از فعاليت‌هاي انجام شده مطلع مي‌شوند. همانند اعضای عادی، این اعضا هم می‌توانند استانداردهای ایزو را فروخته و یا آن‌ها را به عنوان «استاندارد ملی» بپذیرند.
 • عضو مشترك شده(Subscriber Member): این دسته از اعضا فقط در جریان فعالیت‌های ایزو قرار گرفته و حق مشارکت در فعالیت‌های آن را ندارند. اين نوع عضويت براي كشورهاي با اقتصاد بسيار كوچك پيش‌بيني شده است. مشتركين حق عضويت بسيار ناچيزي پرداخت کرده، و هيچ نوع مشاركتي در فعاليت‌هاي تدوين استانداردهاي بين‌المللي ندارند. برخلاف دو نوع عضویت قبلی، این اعضا نمی‌توانند استانداردهای ایزو را فروخته و یا آن‌ها را به عنوان «استاندارد ملی» بپذیرند.

علاوه بر آن، اعضا حسب نحوه مشارکت در فرآیند تدوین استاندارد هم دسته‌بندی شده‌اند:

 • عضو P یا فعال (Participant):
 1. عضو اصلی است که می‌خواهد نقش فعالی داشته باشد.
 2. دارای حق رای است.
 3. می‌تواند کارشناس معرفی کنند.
 • عضو O یا ناظر (Observer):
 1. علاقمند است که در جريان امور قرار گيرد.
 2. می‌تواند در کارها فعاليت (مشارکت) داشته باشد.
 3. دارای حق راي نیستند.
 4. عضو اصلی هم می‌تواند در کميته اين نوع عضويت را داشته باشد.
بازدید: 4516
دسته بندی: کمیته JTC1

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش