کمیته های فرعي و گروه های کاری

این کمیته فنی، بر اساس آخرین آمارهای رسمی ارایه شده، دارای 35 عضو فعال (P) و 65 عضو ناظر (O) (من‌الجمله جمهوری اسلامی ایران) بوده و دبیرخانه آن «موسسه ملی استاندارد آمریکا (ANSI)» (سازمان ملی استانداردی ایالات متحده آمریکا) است. تا کنون 3212 استاندارد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط JTC1 و کمیته‌های فرعی آن منتشر شده است. این کمیته فنی داراي 22 كميته فرعي و بيش از 100 كارگروه است.

نام کمیته فرعی عنوان
JTC 1/SC 2 مجموعه نویسه‌های کدشده (Coded character sets)
JTC 1/SC 6 مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه‌ها (Telecommunications and information exchange between systems)
JTC 1/SC 7 مهندسی نرم‌افزار و سامانه‌ها (Software and systems engineering)
JTC 1/SC 17 کارت و شناسایی فردی (Cards and personal identification)
JTC 1/SC 22 زبان‌های برنامه‌نویسی، محیط‌ها و واسط‌های نرم‌افزاری سامانه‌ای
(Programming languages, their environments and system software interfaces)
JTC 1/SC 23 رسانه‌های ضبط شده‌ی رقومی برای ذخیره‌سازی و تبادل اطلاعات
(Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage)
JTC 1/SC 24 گرافیک کامپیوتری، پردازش تصاوی و بازنمایی داده‌های محیطی
(Computer graphics, image processing and environmental data representation)
JTC 1/SC 25 ارتباط تجهیزات فناوری اطلاعات (Interconnection of information technology equipment)
JTC 1/SC 27 فنون امنیت اطلاعات (IT Security techniques)
JTC 1/SC 28 تجهیزات اداری (Office equipment)
JTC 1/SC 29 کدگذاری اطلاعات صدا، تصویر، چندرسانه‌ای و فوق‌رسانه‌ای (Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information)
JTC 1/SC 31 شناسایی خودکار و فنون ضبط داده (Automatic identification and data capture techniques)
JTC 1/SC 32 مدیریت و تبادل داده‌ها (Data management and interchange)
JTC 1/SC 34 زبان‌های توصیف و پردازش مستند (Document description and processing languages)
JTC 1/SC 35 واسط‌ها کاربردی (User Interfaces)
JTC 1/SC 36 فناوری اطلاعات برای یادگیری، کارورزی، و آموزش (Information technology for learning, education and training)
JTC 1/SC 37 بیومتریک (Biometrics)
JTC 1/SC 38 سکوها و خدمات برنامه‌های کاربردی توزیع شده (Distributed application platforms and services (DAPS))
JTC 1/SC 39 پایداری برای فناوری اطلاعات و توسط آن (Sustainability for and by information technology)
JTC 1/SC 40 مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Service Management and IT Governance)
JTC 1/SC 41 اینترنت اشیاء و فناوری‏های مرتبط (Internet of Things and Related Technologies)
JTC 1/SC 42 هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)

فهرست کامل کمیته های فرعی :
https://www.iso.org/committee/45020/x/catalogueبازدید: 3416
دسته بندی: کمیته JTC1

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش