روز جهانی استاندارد با موضوع استانداردهای حوزه ویدئو

امسال هم مطابق سال‏های گذشته روز جهانی استاندارد با همت سازمان جهانی استاندارد (ISO) در تاریخ 14 اکتبر 2019 برگزار شد. این روز، با تاکید بر نقش استانداردهای حوزه ویدئو در ایجاد یک جامعه جهانی، به این موضوع اختصاص یافت.

لینک خبر: https://www.iso.org/world-standards-day.html

بازدید: 1594

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش