استانداردها زبان کسب‏ وکارهای امروزی

در شماره اخیر نشریه دو ماهانه ایزو فوکوس به عنوان «هنر کسب‏وکار»، به نقش استانداردها در توسعه و تعامل کسب‏ وکارها پرداخته است. در مقالات این نشریه به جایگاه استاندارد در مواجهه کسب‏ وکارها با چالش‏ های امروزی، مانند امنیت اطلاعات، نگه داشت نیروی انسانی، افزایش کارایی و بهره وری پرداخته است.

متن کامل نشریه از اینجا قابل دسترس است.

برچسب‌ها
بازدید: 1955

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش