پایداری برای فناوری اطلاعات - sc39

کمیته فرعی sc39

محدوده کاری :

کمیته فرعی 39 (با عنوان «پایداری برای فناوری اطلاعات و از طریق آن») استانداردسازی موضوعات مشترک در حوزه‏های کارایی منابع و فناوری اطلاعات را بر عهده داشته که از توسعه، کاربرد، اجرا و مدیریت فناوری اطلاعات به شکلی اقتصادی و سازگار با محیط‏زیست، پشتیبانی و حمایت می‏کند. این کمیته فرعی حسب ماهیت خود، با بسیاری از کمیته‏های فنی و فرعی ایزو ارتباط و تعامل مستمر و منظم دارد.

دبیر کمیته :

مسعود ظهرابی

مشخصات کمیته :

سال تاسیس: 2012
سال تاسیس (کمیته فنی فناوری اطلاعات): 1395
صفحه اصلی کمیته فرعی در وبگاه ایزو: https://www.iso.org/committee/654019.html
سطح مشارکت کمیته فنی فناوری اطلاعات: O
دبیرخانه: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (http://www.isti.ir)

اخبار کمیته فرعی :

خواندن 1418 بار
دسته بندی: SC 39

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش