اینترنت اشیاء و تکنولوژی های وابسته - sc41

کمیته فرعی sc41

محدوده کاری :

کمیته فرعی 41 (با عنوان«اینترنت اشیاء و فناوری‏های وابسته») به ... استانداردها در حوزه اینترنت اشیاء، شبکه‏ های حسگر و فناوری‏های پوشیدنی می‏پردازد.

دبیر کمیته :

آزاد نیا

مشخصات کمیته :

سال تاسیس:2017
سال تاسیس (کمیته فنی فناوری اطلاعات):
صفحه اصلی کمیته فرعی در وبگاه ایزو: https://www.iso.org/committee/6483279.html
سطح مشارکت کمیته فنی فناوری اطلاعات: P
دبیرخانه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (http://www.itrc.ac.ir)

اخبار کمیته فرعی :

خواندن 1064 بار
دسته بندی: SC 41

آخرین صورت جلسات

چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
چهارشنبه, 24 تیر 1394 19:41  
ادامه

پایگاه دانش